امروز دوشنبه 13 تیر 1401
برای لکنت به چه پزشکی مراجعه کنیم؟

برای لکنت به چه پزشکی مراجعه کنیم؟

چهارشنبه 8 دی 1400

لکنت و مشکل در گفتار مانند سایر مشکلات به درمان و مراجعه به پزشک نیاز دارد. اما کدام تخصص به رفع مشکل های گفتاری کمک می‌کند؟ مجله پزشکی در این مقاله به معرفی متخصص گفتار درمان و پاسخ به تمامی سوالات در این خصوص پرداخته است.

عناوین منتخب